מחזור מתנדבים 2011/2012

רשימת התנדבויות 2011/2012


מקום השמה

ארגון קולט

ארגון שולח

אגודת הסטודנטים בקולוןאגף תרבות וקשרי חוץ, קולון

סוכנות המתנדבים בקולון

Kölner Freiwilligen Agentur

בית בן-יהודהמרכז מפגשים בינלאומי בירושלים

גן הילדים "מסורתי", עמותה לקידום החינוך היהודי והחיים היהודיים, בברלין

שרותי התנדבות קהילתיים בינלאומיים לצעירים (IJGD)

בית בן-יהודהמרכז מפגשים בינלאומי בירושלים

קרקס "קאבּוּוַאצִי" לילדים ונוער, ברלין

שרותי התנדבות קהילתיים בינלאומיים לצעירים (IJGD)

בית בן-יהודהמרכז מפגשים בינלאומי בירושלים

מוזיאון הגיי ברלין, בחסות "עמותת ידידי מוזיאון ההומואים בברלין"

עמותת אות הכפרה והשלום, ברלין (ASF)

עמותת ידידי אות הכפרה והשלום בישראל

אתר הזיכרון והחינוך בית ועידת ואנזה בחסות עמותת "לזכור למען העתידבית ועידת ואנזה"

עמותת אות הכפרה והשלום, ברלין (ASF)

עמותת ידידי אות הכפרה והשלום בישראל

מועדון הנוער "מרתף ליכטנראדֶה" בחסות "המרכז ליחסי שכנות ולעזרה עצמית באוּפַה-פַבּריק"

עמותת אות הכפרה והשלום , ברלין (ASF)

עמותת ידידי אות הכפרה והשלום בישראל

מרכז מפגשים לנוער "אם טאואר" (Am Tower), אוֹבֶּרשׁלַייסהַיים ליד מינכן, בחסות מועצת הנוער במועצה האיזורית של פרברי מינכן

מועצת הנוער במחוז מינכן

האיחוד החקלאי

מוניקה-האוסמרכז המשפחות בחסות עמותת השירות הסוציאלי של הנשים הקתוליות (50%), תנועת הנוער הציוני בגרמניה (50%)

עליית הנוער & הנוער הציוני בגרמניה, פרנקפורט

האיחוד החקלאי

תנועת הנוער הציוני בגרמניה (50%), מעון לילדים בקהילה היהודית "בראשית" בחסות הקהילה היהודית פרנקפורט (50%)

עליית הנוער & הנוער הציוני בגרמניה, פרנקפורט

האיחוד החקלאי

הפַלקֶןמחוז ברלין, לנוער פעילות בסניפי התנועה ובמשרדי המחוז של ה"פלקן"

הנוער הסוציאליסטי בגרמניהה"פלקן", מחוז ברלין

הנוער העובד והלומדהקן הערבי

מרכז הקהילה של שכונת שֶׁנֶבֶּרג, ברלין

האיגוד לעבודה סוציאלית ותרבותית, ברלין

התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל (IFCC), ירושלים

עמותת ספורטגרטן בּרֶמֶן, עבודת נוער בנושאי אינטגרציה, מניעת אלימות וחינוך באמצעות ספורט

עמותת ספורטגרטן בּרֶמֶן

מפעלות חינוך וחברהתכנית החינוך והחברה של הפועל תל אביב

פעילויות במועדון נוער וצעירים, זלצגיטר

עיריית זַלצגיטֶראגף ילדים, נוער ומשפחה

איגוד ערים לאיכות הסביבה

פרַיי-צַייט-הַאוּסמרכז קהילתי, בחסות האיגוד לעבודה סוציאלית ותרבותית, ברלין

עבודה סוציאליתתכניות חברה ותרבות עבור גמלאים במרכז הקהילתי, בחסות האיגוד לפעילויות חברה ותרבות, ברלין

האיגוד לעבודה סוציאלית ותרבותית, ברלין,

פורום הנוער הישראלי (Yofi), אשדוד

"טרֶגֶר" דיור מוגן לפגועי נפש, ברלין

שרותי התנדבות קהילתיים בינלאומיים לצעירים (IJGD), ברלין

פורום הנוער הישראלי (Yofi), אשדוד

Outreachעבודת נוער ניידת, ברלין, בחסות "החברה לעבודה סוציאלית-תרבותית"

ICJA – תוכניות התנדבות לשליחת וקליטת מתנדבים ברחבי העולם; ברלין

פורום הנוער הישראלי (Yofi), אשדוד

הפַלקֶןמחוז ברלין, לנוער פעילות בסניפי התנועה ובמשרדי המחוז של ה"פלקן"

הנוער הסוציאליסטי בגרמניהה"פלקן", מחוז ברלין

הנוער העובד והלומדהקן הערבי

מרכז הקהילה של שכונת שֶׁנֶבֶּרג, ברלין

האיגוד לעבודה סוציאלית ותרבותית, ברלין

התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל (IFCC), ירושלים

עמותת ספורטגרטן בּרֶמֶן, עבודת נוער בנושאי אינטגרציה, מניעת אלימות וחינוך באמצעות ספורט

עמותת ספורטגרטן בּרֶמֶן

מפעלות חינוך וחברהתכנית החינוך והחברה של הפועל תל אביב

פעילויות במועדון נוער וצעירים, זלצגיטר

עיריית זַלצגיטֶראגף ילדים, נוער ומשפחה

איגוד ערים לאיכות הסביבה

פרַיי-צַייט-הַאוּסמרכז קהילתי, בחסות האיגוד לעבודה סוציאלית ותרבותית, ברלין

עבודה סוציאליתתכניות חברה ותרבות עבור גמלאים במרכז הקהילתי, בחסות האיגוד לפעילויות חברה ותרבות, ברלין

האיגוד לעבודה סוציאלית ותרבותית, ברלין,

פורום הנוער הישראלי (Yofi), אשדוד

"טרֶגֶר" - דיור מוגן לפגועי נפש, ברלין

שרותי התנדבות קהילתיים בינלאומיים לצעירים (IJGD), ברלין

פורום הנוער הישראלי (Yofi), אשדוד

Outreach עבודת נוער ניידת, ברלין, בחסות "החברה לעבודה סוציאלית-תרבותית"

ICJA – תוכניות התנדבות לשליחת וקליטת מתנדבים ברחבי העולם; ברלין

פורום הנוער הישראלי (Yofi), אשדוד