קום מתנדב

יצירת קשר

ריכוז התוכנית קום-מתנדב
בגרמניה


כריסטינה מאלר


קוןאקט
המרכז לחילופי נוער ישראל-גרמניה

Altes Rathaus – Markt 26
06886 Lutherstadt Wittenberg

טלפון: 420262 3491 0049
פקס:   420270 3491 0049
christine.maehler@conact-org.de
ריכוז התוכנית קום-מתנדב
בישראל


רינת אביגור


האגודה להתנדבות
(מטעם הרשות לחילופי נוער וצעירים)

HaRav Nuruk 3
96109 Jerusalem

טלפון: 00972-525605703
פקס: 00972-26283384
rinata@sherut-leumi.co.il