משרדי התוכנית

מבנה וריכוז התוכנית קום-מתנדב

קום-מתנדב מושתת על מערך מורכב של שיתוף פעולה בין:

ארגונים ישראלים - אשר פועלים כגופים שולחים,
ארגונים גרמנים - היכולים לקולט את המתנדבים הישראלים,
מקומות ההשמה – בהם פועלים המתנדבים בגרמניה,
ומתנדבים (צעירים) הנשלחים מישראל.

בתום השנה האזרחית 2012 הגיע לסיומו שלב הפיילוט של קום-מתנדב, אשר התאפיין בשיתוף פעולה הדוק וליווי צמוד של רכזי התוכנית עם כל השותפים.

מעתה, כתוכנית מוסדרת, תלויה קום-מתנדב בנכונותם של כל השותפים – ארגונים ופעילים כאחד, לשאת באחריות המשותפת לקידום שיתופי הפעולה שלהם למען המשך הצלחת התוכנית גם בעתיד.

בשאלות ובקשות יסייעו הגופים הממונים בשתי המדינות על קידום קשרי הנוער והצעירים:

בצד הגרמני – קונאקט – המרכז לתיאום חילופי הנוער ישראל-גרמניה, ובצד הישראלי, החל מינואר 2013 הועברה האחריות לרשות לחילופי צעירים ונוער.

הרשות לחילופי צעירים ונוער אחראית לקידום הקשרים לחילופי נוער של ישראל עם העולם בכלל וגרמניה בפרט. הרשות פועלת כשותף של קונאקט בפרויקטים שונים והייתה גוף מלווה ומממן כבר מתחילת פעילות התוכנית.

 


ריכוז התוכנית קום-מתנדב
בישראל


רינת אביגור

האגודה להתנדבות
(מטעם הרשות לחילופי נוער וצעירים)

HaRav Nuruk 3
96109 Jerusalem

טלפון: 00972-525605703
פקס: 00972-26283384
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ריכוז התוכנית קום-מתנדב
בגרמניה


כריסטינה מאלר

קוןאקט
המרכז לחילופי נוער ישראל-גרמניה

Altes Rathaus – Markt 26
06886 Lutherstadt Wittenberg  

טלפון: 420262 3491 0049
פקס:   420270 3491 0049
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.