רקע והיסטוריה

רקע על התוכנית
תוכנית הפיילוט, קום-מתנדב, הינה תוצר של דיאלוג ארוך, אשר התקיים ב-2009 בין ארגונים ישראלים וגרמנים הפועלים בתחומי נוער, צעירים וחינוך. קום-מתנדב פותחה במטרה להרחיב את שיתופי הפעולה בין ארגונים בשתי המדינות ולחזק את התשתיות הקיימות לקשרי הנוער והצעירים.

התוכנית מבקשת לפתוח אפשרויות חדשות לרישות וקשרים בין ארגונים העוסקים בתחומי נוער וצעירים, התנדבות וארגונים אחרים בחברה האזרחית של שתי המדינות. בזאת מובילה התוכנית צעד חדש בתשתיות ארוכות השנים של קשרי הצעירים בין ישראל לגרמניה ותורמת להעשרת היחסים בין שתי החברות.

מידי שנה מגיעים כ-900 גרמנים להתנדב בתחומי חיים שונים בחברה הישראלית. פעילותם, הן במסגרת ההתנדבות בארגונים בארץ וכן בהפצת החוויה וההסברה לאחר חזרתם לגרמניה, מהווה מזה שנים תרומה חשובה בתהליך לקידום ההכרה וההבנה בין ישראלים לגרמנים.

על אף שנים רבות של פעילות ענפה ופיתוח רחב של פרויקטים בתחום קשרי הנוער והצעירים בין ישראל לגרמניה, עדיין מעטים הם הצעירים הישראלים הנחשפים לאפשרויות להשתלב במערך של שירות התנדבותי בגרמניה. לתופעה זו כמובן סיבות היסטוריות וחברתיות רבות. יחד עם זאת, מתוך התפישה, ששנת התנדבות מהווה פלטפורמה משמעותית להכרות וללמידה בין תרבותית עמוקה, רואה התוכנית בנוכחות של ישראלים צעירים בגרמניה יכולת להעשיר ולקדם באופן ניכר את השיח החברתי בשתי המדינות.

תוכנית ההתנדבות מאפשרת לצעירים ישראלים הזדמנות ייחודית להעשיר את עולם הידע שלהם בתחומי עבודה שונים, להרחיב את התפישה החברתית ולפתח רגישות בין תרבותית. באמצעות לימוד השפה הגרמנית מתנסים המתנדבים במפגש קרוב עם הסביבה שלהם, נחשפים לנושאים אקטואליים בחברה אחרת ולוקחים חלק בדיאלוג ישראלי-גרמני. במקביל, מהלך השהייה בגרמניה עוזר למתנדבים הישראלים להעמיק ולחקור את זהותם הישראלית ואת הזיקה לחברה שלהם, על רקע העבר המשותף של שני העמים. בחזרתם לארץ  מביאים ומשלבים המתנדבים את הניסיון והחוויה מהשהיה בגרמניה בתחומים שונים בחייהם. כתוצאה מכך, הם משפיעים גם על תפישת העולם והשיח בחברה שלהם.

תכנית ההתנדבות הישראלית-גרמנית קום-מתנדב, הפכה במהלך שלוש שנים למונח ידוע בקרב קשרי הנוער ישראל-גרמניה: 44 מתנדבים ישראלים צעירים סיימו / נמצאים במהלכה של שנת התנדבות בפרויקטים שונים בקרב החברה האזרחית בגרמניה. קום-מתנדב יסד במה חדשה של קשרים המחברים, ארגונים קולטים ומקומות השמה גרמנים יחד עם ארגונים שולחים ומתנדבים ישראלים בפעילות משותפת. בתום השנה האזרחית 2012 מסתיימות 3 שנות הפיילוט של בפרויקט.  מעתה מתבקשים כל השותפים – ארגונים ופעילים כאחד, לשאת באחריות המשותפת לקידום שיתופי הפעולה שלהם למען המשך הצלחת התוכנית גם בעתיד.

 

בשאלות ובקשות יסייעו הגופים הממונים בשתי המדינות על קידום קשרי הנוער והצעירים:
בצד הגרמני – קונאקט – המרכז לתיאום חילופי הנוער ישראל-גרמניה, ובצד הישראלי, החל מינואר 2013 הועברה האחריות לרשות לחילופי צעירים ונוער.

הרשות לחילופי צעירים ונוער אחראית לקידום הקשרים לחילופי נוער של ישראל עם העולם בכלל וגרמניה בפרט. הרשות פועלת כשותף של קונאקט בפרויקטים שונים והייתה גוף מלווה ומממן כבר מתחילת פעילות התוכנית.

 

בתהליך פיתוח התוכנית ו/או ביישומה הנוכחי שותפים הארגונים:
אות הכפרה והשלום (ASF) איגוד הארגונים הסוציאליים לעבודה בתחום תרבות וחברה בברלין, איגוד ערים לאיכות הסביבה במשולש, איגי – נוער ישראלי גאה, בית בן יהודה – בית מפגשים בין לאומיים, ג'וינט ישראל / עמ"ן – עיר מתנדבת נוער, , האיחוד החקלאי, הגושרים – שירותי התנדבות בישראל, המועצה לחילופי נוער וצעירים, הנוער הפרוטסטנטי בגרמניה (AEJ), הנוער העובד והלומד, הצופים, השומר הצעיר, התאגדות המרכזים הקהילתיים בישראל, יופי – אשדוד (Youth Forum Israel-(YOFI, יקיאה – תוכניות התנדבות לשליחת וקליטה מתנדבים ברחבי העולם (ICJA), מועצת הצעירים בעיר מינכן / מרכז המידע לצעירים במינכן, מועצת הצעירים הבווארית(BJR) , מועצת הצעירים במחוז האזורי של פרברי מינכן - אוברשלייזהיים, מועצת הצעירים הפדראלית (DBJR), מועצת תנועות הנוער בישראל, מפעלות חינוך וחברה, סוכנות להתנדבות בעיר קולון, ספורטגרטן ברמן – קידום נוער באמצעות ספורט, עיריית זלטצגיטר, עיריית תל אביב-יפו, עליית הנוער, SJD – פלקן – תנועת הנוער הסוציאליסטית בגרמניה, קוןאקט – המרכז לחילופי נוער ישראל-גרמניה, שרותי התנדבות קהילתיים בין לאומיים לצעירים בברלין ,(IJGD) תנועת הנוער הציוני בגרמניה(ZJD).