התומכים שלנו

 
קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל
קרן פורום העתיד גרמניה-ישראל תומכת באנשים מישראל ומגרמניה, אשר עובדים יחדיו בפרויקטים משותפים, המתמודדים עם אתגרים בשתי החברות והמקדמים את יחסי ישראל-גרמניה. בכך אנו תורמים באופן אחראי ליצירה ולפיתוח של יחסים אלה בהווה ובעתיד.
גרמניה וישראל ניצבות כיום ביחד ולחוד בפני אתגרים מורכבים, חברתיים, פוליטיים ותרבותיים.‬ על רקע מציאות זו אנחנו מאמינים ביכולתם של אנשים צעירים להכניס רוח חדשה בעתיד היחסים שבין שתי המדינות ובתוך כך מבקשים להתוודע לנושאים המעסיקים כיום בעלי מקצוע צעירים, מתמחים וסטודנטים. להשגת מטרה זו אנחנו מבקשים לספק מרחב אשר ישמש לעבודה בצוותא ומקדמים פרויקטים משותפים המעודדים התבוננות יצירתית, תכניתית ומתודית במציאות החברתית של ימינו. עיקרון מנחה עבורנו בתהליך זה הוא כינונם של תקשורת הדדית ושיח ישיר, המאפשרים הסתכלות רעננה נטולת קלישאות. בדרך זו ניתן להרחיב רשתות קשר קיימות, כמו גם ליצור קשרים חדשים, אשר יניחו את הבסיס לעתיד משותף ביחסי גרמניה-ישראל. כקרן, אנחנו פועלים באופן אקטיבי לקידום מטרה זו ולשם כך תומכים בכם ובפרויקטים שלכם.

המשרד לענייני משפחה, גמלאים, נשים ונוער
"תחום חילופי הנוער בין גרמניה לישראל הוא כיום אחד התחומים הבולטים בעבודת הנוער הבינלאומית של גרמניה וישראל.
באמצעות התמיכה בחילופי נוער בין גרמניה לישראל מסייעות ממשלות גרמניה וישראל לבני הדור הצעיר בשתי הארצות להכיר את המדינה, החברה, ההיסטוריה והתרבות אלה של אלה וגם את עולמם של הצעירים החיים בהן. כמו כן, הן מעודדות דו-שיח בין אנשים צעירים כחלק משמעותי בתהליך ההידברות בין שתי המדינות. חילופי הנוער תורמים לעניין זה באופן מיוחד." (מתוך התקנות המשותפות לביצוע חילופי הנוער הגרמני-ישראלי ולתמיכה בהם)
המשרד הפדרלי לענייני משפחה, גמלאים, נשים ונוער מגיש תמיכה כלכלית וארגונית למפעל חילופי הנוער והצעירים בין גרמניה לישראל, מעודד פרויקטים לחילופי עמיתים בתחומי עבודה עם ילדים, ונוער ומקדם את שיתוף הפעולה בין תנועות נוער, ארגונים, איגודים ומוסדות נוער ובין ארגונים העוסקים בתחום הסיוע לילדים ולנוער בשתי המדינות.
המשרד הפדרלי לענייני משפחה, גמלאים, נשים ונוער תומך בתוכנית "קום-מתנדב" באמצעות סיוע לארגונים מתחומי חינוך ועבודה עם צעירים ונוער, המשתתפים בתכנית או מעוניינים להשתתף בה. התמיכה ממומנת על ידי התקציב המיוחד, שהתכנית הממשלתית לילדים ונוער (KJP) מקצה לחילופי הנוער בין גרמניה לישראל.
www.bmfsfj.de

המשרד הפדרלי לענייני משפחה ומשימות אזרחיות (BAFzA)
השירות ההתנדבותי הפדרלי (BFD) הנו חלק מהמשרד הפדרלי לענייני משפחה ומשימות אזרחיות ומטרותיו הן שתיים: לאפשר לנשים ולגברים, לצעירים ולזקנים להשתתף בשירות התנדבותי מעשיר ובה בעת, לסייע למספר רב ככל האפשר של אנשים, הזקוקים לעזרתם של מתנדבים. בתוך כך, באופן מודע ישנה השאיפה לצמצום הדרישות המוכתבות ע"י המשרד, בכדי לאפשר גמישות ופתיחות לפתרונות מידיים ומותאמים אישית.
השירות ההתנדבותי הפדרלי מתנהל ברוב תחומיו לפי דוגמת מערך שירותי התנדבות הנוער הקיימים בגרמניה –FSJ (Freiwillige Soziale Jahr – שנת השירות החברתית) ו-FÖJ (Freiwillige Ökologische Jahr – שנת השירות האקולוגית).
השירות ההתנדבותי הפדרלי ממונה בראש ובראשונה על הפעילות במקומות ההשמה. על אלה מוטל למשוך אליהם מתנדבים ולספק להם ליווי ראוי בזמן שירותם.
www.bundesfreiwilligendienst.de

המועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים (IYEC)
המועצה הינה עמותה רשומה, הפועלת בכפוף למשרד החינוך ולמשרד החוץ וממונה על הקשרים של בני נוער הישראלים במסגרות של מוסדות בית ספריות וארגונים מהחינוך הבלתי פורמאלי עם ארגונים שותפים בחו"ל. גרמניה הינה השותפה הגדולה ביותר בעבודת הנוער הבינלאומית. במסגרת מפעל חילופי הנוער והצעירים עם גרמניה בתחום החינוך הבלתי פורמאלי עובדת המועצה במול ConAct – מרכז תיאום לחילופי נוער בין גרמניה לישראל.
משרד התכנית קום-מתנדב בישראל פועל מטעם המועצה הציבורית לחילופי נוער.
http://www.youthex.co.il

מועצת תנועת הנוער בישראל (מת"ן) – ארגון הגג של תנועות הנוער בישראל
מועצת תנועות הנוער בישראל נוסדה בשנת 1974. כארגון גג ציוני ובלתי מפלגתי של תנועות הנוער ואיגודי הנוער הישראלים. מת"ן מייצגת במישור הלאומי ארבע-עשרה תנועות נוער מכל קצווי הקשת הפוליטית, הדתית והחברתית. מת"ן מציעה השתלמויות ופעילויות במגוון נושאים, כגון חינוך, שיתוף נוער בעיצוב תהליכים חברתיים, עבודה קהילתית ובעיות חברה עכשוויות.
מת"ן פעילה זה שנים רבות בתחום חילופי הנוער בין גרמניה לישראל בשיתוף עם מועצת תנועות הנוער הפדראלית בגרמניה.
http://www.tni.org.il/eng
 
תומכים: המשרד לענייני משפחה, גמלאים, נשים ונוער "תחום חילופי הנוער בין גרמניה לישראל הוא כיום אחד התחומים הבולטים בעבודת הנוער הבינלאומית של גרמניה וישראל. באמצעות התמיכה בחילופי נוער בין גרמניה לישראל מסייעות ממשלות גרמניה וישראל לבני הדור הצעיר בשתי הארצות להכיר את המדינה, החברה, ההיסטוריה והתרבות אלה של אלה וגם את עולמם של הצעירים החיים בהן. כמו כן, הן מעודדות דו-שיח בין אנשים צעירים כחלק משמעותי בתהליך ההידברות בין שתי המדינות. חילופי הנוער תורמים לעניין זה באופן מיוחד." (מתוך התקנות המשותפות לביצוע חילופי הנוער הגרמני-ישראלי ולתמיכה בהם) המשרד הפדרלי לענייני משפחה, גמלאים, נשים ונוער מגיש תמיכה כלכלית וארגונית למפעל חילופי הנוער והצעירים בין גרמניה לישראל, מעודד פרויקטים לחילופי עמיתים בתחומי עבודה עם ילדים, ונוער ומקדם את שיתוף הפעולה בין תנועות נוער, ארגונים, איגודים ומוסדות נוער ובין ארגונים העוסקים בתחום הסיוע לילדים ולנוער בשתי המדינות. המשרד הפדרלי לענייני משפחה, גמלאים, נשים ונוער תומך בתוכנית "קום-מתנדב" באמצעות סיוע לארגונים מתחומי חינוך ועבודה עם צעירים ונוער, המשתתפים בתכנית או מעוניינים להשתתף בה. התמיכה ממומנת על ידי התקציב המיוחד, שהתכנית הממשלתית לילדים ונוער (KJP) מקצה לחילופי הנוער בין גרמניה לישראל.  www.bmfsfj.de  המשרד הפדרלי לענייני משפחה ומשימות אזרחיות (BAFzA) השירות ההתנדבותי הפדרלי (BFD) הנו חלק מהמשרד הפדרלי לענייני משפחה ומשימות אזרחיות ומטרותיו הן שתיים: לאפשר לנשים ולגברים, לצעירים ולזקנים להשתתף בשירות התנדבותי מעשיר ובה בעת, לסייע למספר רב ככל האפשר של אנשים, הזקוקים לעזרתם של מתנדבים. בתוך כך, באופן מודע ישנה השאיפה לצמצום הדרישות המוכתבות ע"י המשרד, בכדי לאפשר גמישות ופתיחות לפתרונות מידיים ומותאמים אישית. השירות ההתנדבותי הפדרלי מתנהל ברוב תחומיו לפי דוגמת מערך שירותי התנדבות הנוער הקיימים בגרמניה –FSJ (Freiwillige Soziale Jahrשנת השירות החברתית) ו-FÖJ (Freiwillige Ökologische Jahrשנת השירות האקולוגית). השירות ההתנדבותי הפדרלי ממונה בראש ובראשונה על הפעילות במקומות ההשמה. על אלה מוטל למשוך אליהם מתנדבים ולספק להם ליווי ראוי בזמן שירותם. www.bundesfreiwilligendienst.de   המועצה הציבורית לחילופי נוער וצעירים (IYEC) המועצה הינה עמותה רשומה, הפועלת בכפוף למשרד החינוך ולמשרד החוץ וממונה על הקשרים של בני נוער הישראלים במסגרות של מוסדות בית ספריות וארגונים מהחינוך הבלתי פורמאלי עם ארגונים שותפים בחו"ל. גרמניה הינה השותפה הגדולה ביותר בעבודת הנוער הבינלאומית. במסגרת מפעל חילופי הנוער והצעירים עם גרמניה בתחום החינוך הבלתי פורמאלי עובדת המועצה במול ConAct – מרכז תיאום לחילופי נוער בין גרמניה לישראל. משרד התכנית קום-מתנדב בישראל פועל מטעם המועצה הציבורית לחילופי נוער. http://www.youthex.co.il   מועצת תנועת הנוער בישראל (מת"ן) – ארגון הגג של תנועות הנוער בישראל מועצת תנועות הנוער בישראל נוסדה בשנת 1974. כארגון גג ציוני ובלתי מפלגתי של תנועות הנוער ואיגודי הנוער הישראלים. מת"ן מייצגת במישור הלאומי ארבע-עשרה תנועות נוער מכל קצווי הקשת הפוליטית, הדתית והחברתית. מת"ן מציעה השתלמויות ופעילויות במגוון נושאים, כגון חינוך, שיתוף נוער בעיצוב תהליכים חברתיים, עבודה קהילתית ובעיות חברה עכשוויות. מת"ן פעילה זה שנים רבות בתחום חילופי הנוער בין גרמניה לישראל בשיתוף עם מועצת תנועות הנוער הפדראלית בגרמניה. http://www.tni.org.il/eng/